Uitgangspunten indeling competities

Opgesteld in het najaar van 2017, akkkoord bestuur LLTV december 2017, gedeeld met de leden tijdens de ALV van 2018.

  1. Het streven is om ieder team/speler minimaal 1x per jaar in staat te stellen om deel te nemen aan de competitie
    • Bij de zaterdag en zondag voorjaarscompetitie wordt voorrang gegeven aan teams die inschrijven voor competities waarin zowel enkel als dubbelwedstrijden gespeeld worden
    • Bij de zaterdag en zondagcompetities in het voorjaar krijgen teams die het jaar ervoor gespeeld hebben (competities met enkel en dubbelwedstrijden) voorrang op nieuwe teams in verband met het promotie/degradatie systeem. Dit is onder voorwaarde dat het team zich op tijd inschrijft en uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat als het jaar ervoor
  2. Bij de najaarscompetitie op zaterdag en zondag geven we voorrang aan de teams die dubbelcompetitie willen spelen
  3. Teams die 2x achter elkaar uitgeloot zijn en geen competitie gespeeld hebben worden automatisch de volgende keer geplaatst. Dit geldt voor de dubbelcompetities.
  4. Bovenstaande uitgangspunten in acht genomen gaat plaatsing op basis van loting
  5. Een bestaand team is een team dat uit minimaal 4 dezelfde spelers bestaat als het jaar ervoor, anders wordt het team als nieuw team beschouwd

Over het gehele jaar kunnen zo'n 95 teams deelnemen aan de competities. Van deze 95 plekken zijn er zo'n 63 plekken voor dubbelteams. Hiermee spelen we in op de behoefte van de leden van LLTV.