Privacybeleid

LLTV, gevestigd aan Jo Eversstraat 1 te Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.lltv.nl
Telefoon: +31 (0) 24  357 80 92
E-mail: [email protected]

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst kan om gegevens vragen van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit mag alleen met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmelden lidmaatschap
 • Controle training 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over zaken omtrent de club
 • Innen van de contributie of andere kosten zoals competitiegelden 

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In verband met administratieve verplichtingen kunnen je gegevens tot 7 jaar worden bewaard.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien je je aanmeld voor tennistraining worden de jouw gegevens voor kruiscontroles gebruikt met jouw gegevens bij Tennisschool Slagvaardig. Daarnaast zijn jouw telefoonnummer en e-mailadres standaard zichtbaar voor andere clubleden, via de instellingen op de website en app kun je jouw gegevens onzichtbaar maken voor clubleden. 

Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de LLTV website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de LLTV website te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de activiteiten van onze onderneming overdragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de LLTV website, voor zover betrekking hebbend op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de LLTV website worden doorgegeven (naar servers van) aan Verwerkers in landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij doen dit uitsluitend indien door Adequaatheidsmaatregelen altijd een passend bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers is gewaarborgd. De bezoeker geeft met de acceptatie van dit privacybeleid op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bovengenoemde contactgegevens.