Missie & visie

Missie

LLTV wil mensen uit Lent en directe omgeving met plezier laten tennissen in een aangename en veilige omgeving, waarbij aandacht is voor recreatief tennis Ć©n op prestatie gericht tennis.

Visie

LLTV streeft naar een goed functionerende organisatie waarbij op zowel recreatief als prestatief niveau getennist wordt, afgestemd op/aangepast aan de diverse leeftijdsgroepen. Hierbij past een verantwoord financieel beleid. LLTV wil een vereniging zijn die leden motiveert om vrijwilligerswerk te verrichten om de club op hoog niveau draaiend te houden. De leden voelen zich thuis in de vereniging; van jong tot oud, van pure tennisser/-ster, al of niet op wedstrijdsport niveau, tot actief vrijwilliger/-ster.