We gaan weer fysiek afhangen op de club (met erratum)

24 juni 2022


In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we weer fysiek gaan afhangen op de club en dat de (tijdelijke) regeling van online afhangen wordt ingetrokken. Enkele leden hebben gereageerd op deze aankondiging (waarvoor dank!). Daarnaast heeft de KNLTB nieuwe technische ontwikkelingen aangekondigd, die onze keuzemogelijkheden in de toekomst zullen verruimen. Het bestuur streeft ernaar in het najaar een nieuw afhangbeleid vast te stellen, waarbij de voordelen van online en fysiek afhangen worden gecombineerd.

Op het bericht over het afhangen, dat tevens in de vorige nieuwsbrief werd opgenomen, kwam een achttal reacties per mail. Daarnaast zijn bestuursleden hierover mondeling benaderd door enkele leden. Enkele uitzonderingen daargelaten waren de reacties positief van toon en serieus van inhoud.

Deze reacties kwamen neer op het volgende:

 • Fysiek afhangen geeft onzekerheid of je wel kunt spelen als je komt en hoe laat je kunt beginnen en hoe laat je klaar bent.
 • Je kunt ook na het tennissen wat drinken.
 • De toevallige ontmoetingen ontstaan dan ook.
 • Met het fysiek afhangen hebben leden die verder weg wonen een achterstand t.o.v. leden die dichterbij wonen.
 • Het systeem zelf bevat fouten waardoor afhangen niet altijd mogelijk is en/of problemen veroorzaakt.
 • Bij een tennisclub moet tennis bovenaan staan.
 • Iedereen heeft vaak z’n vaste tennisavond en je ziet hoe dan ook dezelfde mensen elke week.
 • Fysiek afhangen is ouderwets en wordt op veel plaatsen juist afgeschaft.
 • Er zijn zoveel mogelijkheden binnen onze club om elkaar te ontmoeten.
 • De agenda’s van mijn collega’s/vrienden zijn druk en vol, dus heel fijn dat vooraf afhangen mogelijk is.
 • Leden die wél online afhangen maar niet komen opdagen zonder (tijdig) te annuleren moeten gestraft worden.
 • Je hoeft niet voor of tegen online afhangen te zijn, een hybride oplossing is ook mogelijk.

Allereerst moet nog eens benadrukt worden dat het online afhangen een tijdelijke maatregel is, ingevoerd vanwege corona en dat dit destijds duidelijk is gecommuniceerd. Het feit alleen dat vrijwel alle andere coronamaatregelen reeds ingetrokken zijn, rechtvaardigt het besluit om weer terug te keren naar fysiek afhangen.
Zoals bij meer coronamaatregelen het geval is, heeft ook deze maatregel negatieve gevolgen gehad, in ons geval voor het clubleven. LLTV is een tennisvereniging, een club, die meer wil zijn dan een banenverhuurcentrum. Dat zal altijd het belangrijkste uitgangspunt blijven bij het vaststellen van beleid. Ook het afhangbeleid moet hierbinnen in grote lijnen passen.  

Er zijn echter meer nadelen aan online afhangen. Veel leden vinden het bijvoorbeeld een gemis dat ze niet of moeilijk op korte termijn een afspraak kunnen maken om te gaan tennissen. Veel banen zijn op de populaire tijden al een week van tevoren volgeboekt. Spontaan "zin om vanavond een potje te tennissen?" is er daardoor vaak niet meer bij.  

Daarnaast zijn er leden die gebruik maken van een maas in het systeem en standaard een uur vóór en een uur na een training afhangen. Het zal duidelijk zijn dat dit geen faire manier van reserveren is.  

De huidige manier van reserveren leidt ook tot een gebrek aan flexibiliteit. Als er een wijziging nodig is bij de trainingen of bij een evenement, dan staan er vaak al veel reserveringen, waardoor er problemen ontstaan bij de planning.  

En dan hebben we nog het probleem dat een lid alvast een baan kan vastleggen door één andere speler aan te klikken, die wellicht helemaal niet zal meespelen. Zo worden er als het ware handdoeken over de banen gelegd, zonder dat duidelijk is wie daar gaan spelen en óf er überhaupt gespeeld gaat worden. Het ‘straffen’ van leden die een baan gereserveerd hebben en niet komen opdagen is lastig en zou ook weerstand opleveren.  

Leden reageren vaak vanuit hun eigen situatie en hun eigen belang. Dat is begrijpelijk. Maar het bestuur moet het belang van alle leden meewegen en het totaalplaatje bewaken.  

Intussen zijn er technische ontwikkelingen, waardoor de keuzemogelijkheden op het gebied van afhangen aanzienlijk vergroot (zullen) worden en er bijvoorbeeld voor een hybride oplossing gekozen kan worden. Zo is er een systeem mogelijk waarbij op de dag zelf of enkele uren van tevoren een boeking kan worden gemaakt, die vervolgens fysiek, op de club zelf bevestigd moet worden. Zo wordt vermeden dat er (te) ver van tevoren gepland wordt of dat gereserveerde banen onbezet blijven, maar creëer je toch zekerheid omtrent de beschikbaarheid en bezetting van de banen. Eventueel kan een dergelijk systeem voor een deel van de banen ingesteld worden.  

Daarnaast is er nog de optie om een minimaal aantal minuten in te stellen vóór de start van de boeking, waarop je je reservering moet bevestigen. Op deze manier wordt de kans groter dat bij ‘no show’ een gereserveerde baan door iemand anders gebruikt kan worden.

Aangezien de plastic pasjes na dit jaar vervallen, heeft de bond een systeem met QR-codes in ontwikkeling, waarmee (onder andere) fysiek kan worden afgehangen. Dit zal later dit jaar mogelijk worden.  

Zoals gezegd zal het bestuur zich buigen over alle serieuze suggesties en tevens over de technische mogelijkheden die er zijn en op korte termijn zullen komen, ten einde een zo goed mogelijk besluit te nemen. Omdat hier tijd voor nodig is, zal het bestuur blijven bij zijn besluit om de tijdelijke maatregel van online afhangen in te trekken. Vanaf vrijdag 24 juni hangen we dus weer fysiek af, via het bord in de hal.

Voor het afhangen is de ledenpas noodzakelijk. Leden die geen pas hebben, kunnen bij de ledenadministratie een noodpas aanvragen, die direct vanuit de KNLTB verstuurd en thuisbezorgd wordt. Daar zijn natuurlijk wel (beperkte) kosten aan verbonden. 
(In de eerdere mail aan de leden stond dat de noodpas bij de KNLTB moet worden aangevraagd. Dat is dus niet juist.)

Met vriendelijke groet,
Bestuur LLTV.

Nieuwscategorieën