Vervanging toplaag tennisbanen

20 april 2022


Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 februari heeft het bestuur de intentie uitgesproken de versleten toplagen van onze banen zo snel mogelijk te gaan vervangen. Daarbij is toegelicht dat er een keuze gemaakt kon worden tussen kunstgras en Smashcourt en dat voor deze keuze een ledenraadpleging zou worden gehouden. De afgelopen weken heeft die ledenraadpleging plaatsgevonden en is ook aan Tennisschool Slagvaardig gevraagd naar welke baansoort haar voorkeur uitgaat.
 
Uitslag van de ledenraadpleging
•    In totaal 283 (van de 822) seniorleden hebben gereageerd. Dit is 34%, een hoge respons voor zo'n soort raadpleging en we beschouwen de uitkomst ervan dan ook als betrouwbaar.
•    Van de leden met een voorkeur voor een bepaalde baansoort stemde 28% voor kunstgras en 72% voor Smashcourt.
•    Deze percentages zijn gelijk voor zowel competitiespelers als niet competitiespelers.

Voorkeur Tennisschool Slagvaardig
De Tennisschool heeft om meerdere redenen een duidelijke voorkeur voor Smashcourt. Zo komen op Smashcourt meerdere speltypes beter tot hun recht. Ook is de balstuit is iets hoger, waardoor de rally's iets langer zijn, hetgeen de training op vastheid ten goede komt. De trainers geven aan dat de nieuwe baansoort best even wennen zal zijn en dat sommige spelers hun speltype wellicht iets zullen moeten aanpassen, maar zij zien het als een leuke uitdaging om de spelers hierin te helpen en gaan dit zeker meenemen in hun trainingen. Zij spreken tot slot hun vertrouwen uit in de deskundigheid van het bestuur en Tennisbouw B.V. dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.
 
Besluit bestuur
Het bestuur heeft in zijn vergadering van 4 april j.l., met inachtneming van de resultaten van de ledenraadpleging en het advies van Slagvaardig besloten te kiezen voor Smashcourt als toplaag voor elk van onze tien banen.

Periode vervanging banen
De werkzaamheden zullen beginnen op 13 juni a.s. Alle tien de banen zullen tegelijkertijd aangepakt worden en dit zal in principe twee weken gaan duren. Bij slechte weersomstandigheden zou er vertraging kunnen optreden.

Gevolgen voor competitie en trainingen
Het bestuur is blij dat de banen op korte termijn vervangen gaan worden, maar dit heeft ook een aantal consequenties:
1.    De zomeravondcompetitie (woensdagavond): geplande thuiswedstrijden op 15 en 22 juni gaan we verplaatsen naar het uitspelende team of een ander park in de buurt.
2.    De clubkampioenschappen zullen niet doorgaan in juni. Communicatie over verplaatsing van de clubkampioenschappen naar het einde van de zomervakantie of over het vervallen van deze editie volgt nog.
3.    Trainingen: de tennisschool is op de hoogte gebracht van de periode waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden en zal de communicatie naar de leden die trainen verder verzorgen.

Kortom
We zullen met z'n allen even pijn moeten lijden maar zonder grote tegenvallers zullen we vanaf 25 juni op tien mooie, vernieuwde banen met een toekomstbestendige ondergrond kunnen spelen!

Een bericht met deze inhoud is eerder aan alle leden per e-mail gestuurd.

Nieuwscategorieën