LLTV werkt mee aan een rookvrije generatie

24 juni 2022


Tijdens de ledenvergadering van zondag 13 februari is besloten dat het hele park van LLTV vanaf dat moment rookvrij is. Zo voorkomen we dat leden ongewild rook inademen, geven we het goede voorbeeld aan de jeugd en vermijden we het beeld dat sport en roken best kunnen samengaan. Intussen is de rookpaal verwijderd en zijn er tegels geplaatst. Verreweg de meeste leden houden zich gelukkig aan het rookverbod (maar sommigen hebben nog extra aanmoediging nodig).

LLTV is voor opgroeiende kinderen een belangrijke omgeving. In die omgeving geven we kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom hebben we op 13 februari 2022 de stap gezet om een volledig rookvrij sportterrein te worden. Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt LLTV iedereen een gezonde en veilige sportomgeving.   

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.

Het gaat echter niet alleen om de jeugd. Ook oudere leden willen in frisse lucht kunnen sporten. En mensen die gestopt zijn met roken helpen we natuurlijk niet door onder hun neus een sigaret op te steken.  

We hebben overleg gehad met de gemeente, waar veel kennis zit over anti-rookbeleid. De gemeente adviseert om geen rookplek buiten het park te maken. Daarmee geven we nog steeds een slecht voorbeeld en bestaat nog steeds de kans dat de rook over de banen trekt en u andere spelers laat meeroken. Ook willen we geen vervuiling van de omgeving door sigaren- en sigarettenpeuken. Uiteraard is en blijft iedereen welkom op onze vereniging, ook rokers. Maar ter bescherming van andere leden en ook van uzelf: laat uw rookwaren thuis en rook niet op of rond het park!  

Vanaf heden zullen leden en gasten die zich niet aan het rookverbod houden, actief worden aangesproken. Dat geldt ook voor mensen die glazen meenemen buiten het park, om daar te kunnen roken en drinken. We verwachten ook dat binnen competities en andere groepen de leden elkaar aanspreken op het overtreden van het rookverbod.  

Lees meer op www.rookvrijegeneratie.nl/sport. We zullen u de komende tijd ook verder informeren over de vervolgstappen. Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur van LLTV.

Het bestuur hoopt op ieders medewerking!

Nieuwscategorieën