Digitale ALV op zaterdag 13 februari

04 februari 2021


Beste leden,

Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor de digitale ALV op zaterdag 13 februari van 16.00 - 17.30.

De ALV zal digitaal zijn i.v.m. Corona.

We willen jullie vragen om je aan te melden voor de ALV via de KNLTB ClubApp. Dit werkt als volgt:

 • Open de Club App
 • Tik op "Club"
 • Tik op "Agenda"
 • Kies "ALV 2021"
 • Tik op "Inschrijven"

Als je de ClubApp niet gebruikt, stuur dan een mail naar [email protected] om je aan te melden.

Enkele dagen voorafgaand aan de vergadering zullen de link voor de online vergadering, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag worden toegestuurd.

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen notulen ALV 2019
 • Verslag 2020
  • Financiën 2020 + oordeel kascontrole + verkiezingen controlecommissie 2021
 • Verkiezing voorzitter + bestuur + commissies voor 2021 
 • Vaststelling begroting en contributie 2021 met daarin:
  1. ā€‹Alles-in-1 tennis jeugd
  2. Besluit investering Luifel
  3. Besluit investering zonnefolie
  4. Vaststellen contributie 
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting

We hopen op een grote opkomst; tot snel!

Namens het bestuur

Nieuwscategorieën