Nieuws

Sportpark Vossenpels in de media

Geplaatst op vrijdag 19 juni 2020

N.a.v. artikelen in diverse media, bijvoorbeeld Omroep Gelderland, RN7 hebben enkele leden geïnformeerd naar de totstandkoming van een voorstel van een groter sportpark Vossenpels en onze rol als LLTV hierin.

 

Zoals in de artikelen staat vermeld hebben Wijkraad Lent en DVOL geen gehoor gevonden bij de Gemeente.

Ik wil benadrukken dat LLTV daarin geen actieve rol heeft gespeeld. Wat heeft er dan plaatsgevonden?

In maart van dit jaar heeft DVOL de Wijkraad en LLTV benaderd om het huidige bestemmingsplan Vossenpels aan te vechten. Vanaf het begin af aan heeft LLTV aangegeven hier niet in mee te willen gaan omdat LLTV voorrang geeft aan de gronduitruil t.a.v. uitbreiding aantal tennisbanen.

Er is 1 bijeenkomst geweest met afgevaardigden van het sportfondsenbad, Wijkraad Lent, DVOL en LLTV. Ook op die bijeenkomst heeft LLTV haar ongewijzigde standpunt gepresenteerd. Op de notulen van die bijeenkomst heeft LLTV aantekeningen gemaakt en retour gestuurd opdat duidelijker haar standpunt werd weergegeven.

 

De Wijkraad heeft daaropvolgend een voorstel naar de Gemeente Nijmegen gestuurd, zonder LLTV daarvan in kennis te stellen, waaruit geïnterpreteerd kon worden dat ook LLTV voorstander was van de plannen van de Wijkraad en DVOL. Dit heeft LLTV vanaf het moment dat zij hiermee werd geconfronteerd direct naar de verantwoordelijke van het Vossenpels project bij de Gemeente zowel telefonisch als middels e-mail aangegeven.

Derhalve wordt nu alleen Wijkraad Lent en DVOL genoemd.

 

Hoe staat het met de mogelijke uitbreiding van ons park?

Ondertussen zijn de nieuwe tekeningen vanuit de Gemeente  voor uitbreiding van ons tennispark met LLTV gedeeld . De commissie welke de banen uitbreiding mede helpt realiseren heeft de afgelopen week haar op- en aanmerkingen gegeven. Ik zal de komende week deze samenvatten en retour sturen naar de Gemeente.

 

 

Rob Bluiminck

Voorzitter 

< terug naar het overzicht