Nieuws

Bestuursupdate Maart 2020

Geplaatst op woensdag 25 maart 2020

In deze voor eenieder vreemde periode een korte update vanuit het bestuur.

De afgelopen tijd is het meeste werk voor het bestuur gaan zitten in de impact van het COVID-19 virus (Corona). Zoals je weet, volgt het bestuur de maatregelen vanuit het RIVM en de KNLTB hierin. Enkele voorbeelden welke het bestuur heeft behandeld n.a.v. de opgelegde maatregelen:

  • SLOT commissie: afgelasten SLOT toernooi;
  • Afgelasten van baanverhuur aan tennisschool JvdA;
  • Afgelasten van baanverhuur aan derden;
  • Bar commissie: bezetting en voorraad levensmiddelen/drank;
  • Onderhoud en beheer: controle en minimaal onderhoud.

Tevens hebben de maatregelen ervoor gezorgd dat LLTV een vertraging oploopt bij het zoeken naar een nieuwe tennisschool. De finale ronde waarin we beland zijn, kenmerkt zich nl. door gesprekken in groepsverband die nu niet door kunnen gaan. De datum van 1 april zullen wij derhalve ook niet halen.

Wel heb ik de laatste meetings bijgewoond t.a.v. het Lokale Sportakkoord. Het motto van dit akkoord is

"Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedere Nijmegenaar". Door de sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, kennisinstellingen, zorg en welzijn en de gemeente Nijmegen is gewerkt aan de totstandkoming van dit Nijmeegs Sportakkoord. De inbreng die is gegeven zijn onder de volgende 5, vaak samenhangende, thema’s, geplaatst:

  1. Vernieuwen en optimaliseren binnen sportverenigingen
  2. Creëren van een pedagogisch sportklimaat
  3. Nijmeegse jeugd ontwikkelt zich breed motorisch
  4. Sport en bewegen is mogelijk voor iedereen
  5. Beweegvriendelijke en gezonde sport- en beweegomgeving

Het akkoord is opgemaakt en wacht - vanwege Corona - op een nieuw te bepalen datum voor ondertekening door alle deelnemers. Na ondertekening kan LLTV subsidie aanvragen voor plannen die binnen één van de thema's passen.

Tot slot heb ik maandag 16 maart jl. een telefonisch onderhoud gehad met de Gemeente Nijmegen over de uitruil van de grond, die benodigd is voor een uitbreiding van tennis- en of padelbanen. Mij is medegedeeld dat de Gemeente akkoord gaat met ons financiële voorstel en dat nu de laatste hand wordt gelegd aan het voorstel voor uitruil van grond. Hiervoor moeten nog detail tekeningen worden gemaakt. Nadat een definitieve uitruil van de grond heeft plaatsgevonden kan de werkgroep "Uitbreiding banen" weer aan de slag.

Met deze informatie ben jij op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen onze club. Mocht je vragen aan mij hebben dan deze graag via e-mail stellen aan: voorzitter@lltv.onmicrosoft.com.

Namens het bestuur wens ik jou een goede gezondheid toe. 

Met sportieve groet,

Rob Bluiminck

Voorzitter

< terug naar het overzicht