Nieuws

Bericht van het bestuur

Geplaatst op woensdag 9 oktober 2019

Sinds de ALV van dit jaar mag ik samen met Lenny (secretaris), Patrick (penningmeester en vicevoorzitter), Lyset (algemeen) en Maikel (algemeen) onze vereniging LLTV besturen. Bedankt voor jouw vertrouwen hiervoor. Het bestuur wil jullie regelmatig informeren omtrent de onderwerpen die spelen binnen LLTV. Met dit overzicht brengen wij informatie naar jou. Het staat jou natuurlijk vrij om tussentijds informatie bij ons te halen.

Enkele onderwerpen die wij als bestuur in behandeling hebben (gehad):

Tennis zaken

 • Luuk Kool is sinds april aangetreden als aspirant bestuurslid tenniszaken. Het bestuur heeft sindsdien veel profijt gehad van zijn tenniskennis en organisatorische vaardigheden.
 • De faciliteiten voor de PLUS jeugd (selectie) worden samen met de jeugdcommissie onder de loep genomen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de kleding van de gehele jeugd.
 • Trainer Tim is samen met de gemeente Nijmegen een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van Uniek Sporten bij LLTV. Dit betekent een antwoord vinden op de vraag: Is tennissen voor mensen met een beperking mogelijk bij LLTV?
 • Bestuur en de 60+ tennisgroep hebben afspraken gemaakt over gebruik van de banen en clubhuis op de dinsdag en vrijdag. De afspraken worden regelmatig met Ton en Annemarie geëvalueerd.
 • LLTV kan helaas niet deelnemen aan de Winterhard(t) 2019 competitie. Reden is het ontbreken van een vrijwilliger vanuit LLTV om deel te nemen aan de Winterhard(t) organisatie.

Park en clubhuis

 • De uitruil van de grond met de gemeente Nijmegen heeft vertraging opgelopen. Reden is het grote tekort op de begroting bij de gemeente. Begin oktober wordt er hopelijk opnieuw gestemd in het voordeel van LLTV. Wij verwachten geen uitbreiding voor 2021.
 • We hebben nieuwe netten en scoreborden geplaatst.
 • De keuken is up-to-date gemaakt en uitgebreid met een vriescel. Daarnaast beschikken we nu over heerlijke koffie uit een spiksplinternieuwe machine én servies. Ook hebben we nieuwe wijnglazen, mede betaald door onze sponsor Mijnwijnclub.nl.
 • De vloeren in het clubhuis zijn in de zomerstop voorzien van een onderhoudsbeurt.
 • LLTV heeft een onaangekondigde controle gehad t.a.v. uitzending FOX Sports televisie door de FOX Sports organisatie. Gelukkig heeft deze organisatie procedurele fouten gemaakt gedurende de controle. Wij hebben hier gebruik van gemaakt en zodoende een boete afgewend. Ter voorkoming in de toekomst hebben wij de FOX Sports zenders nu achter een code geplaatst zodat er geen uitzending meer mogelijk is in de kantine.
 • We hebben het aantal camera’s uitgebreid maar de belangrijkste controle is wat ons betreft de controle van elkaar. Zie toe op wat kan en niet kan en deel of neem daar respectvol kennis van.
 • De jeugd commissie heeft een idee gelanceerd om een deel van het clubhuis in te richten voor de jeugd. Dit zal door de jeugdcommissie verder worden uitgewerkt.

Organisatie

 • Rianne de Heus is de ledenadministratie gaan versterken.
 • Madeleine van de Bosch heeft de gezondheidscommissie overgenomen
 • Er wordt gesproken met personen voor de sponsorcommissie die we nu niet hebben.
 • Er is serieuze interesse van iemand om de Winterhard(t) competitie vanaf 2020 weer mede te organiseren vanuit ons.
 • De rol van horecamanager gedurende competitie en activiteiten wordt onderzocht.
 • Een nieuwe vertrouwenspersoon is aangetreden, nl. Hilde Luijks.
 • Om naar de toekomst toe makkelijker passende vrijwilligers te vinden is een aftrap gemaakt samen met het zichtbaar maken van alle vrijwilligers rollen. Met de huidige vrijwilligers is gestart om de rol te beschrijven inclusief tijdsbesteding. Met deze informatie en de informatie van jou bij aanmelding of uit (een nog te versturen) enquête kunnen we beter de vrijwilligers rollen invullen in de toekomst.
 • Om te waarborgen dat we een vereniging blijven waar we elkaar kennen en oog voor elkaar hebben, is gestart met het thema persoonlijke aandacht. Per gelegenheid wordt bepaald wat wij als LLTV kunnen / moeten doen. Denk aan verjaardag, jubilea, vrijwilliger, overlijden et cetera.
 • Financieel wordt ingesteld dat meerdere bestuursleden geautoriseerd moeten zijn tot het doen van betalingen.

Als jij meer wilt weten over wat het bestuur aan het doen is of aan willen geven wat er bij jou speelt in relatie tot LLTV dan nodig ik  jou uit om met één of meerdere van ons contact op te nemen (bestuur@lltv.nl).

Met vriendelijke groet, 

Rob Bluiminck, namens het bestuur van LLTV

< terug naar het overzicht