Nieuws

JOP, school en busbaan

Geplaatst op donderdag 30 augustus 2012

Tegen de plaatsing van de JOP (de hangplek) en ook tegen de procedure eromheen hebben wij als LLTV, DVOL, de damclub en diverse omwonenden bezwaar aangetekend. Het traject dat voorafging aan de plaatsing van de hangplek verdient netjes gezegd geen schoonheidsprijs. Inspraak blijkt bij Gemeente Nijmegen toch iets anders in te houden dan de andere partijen aan tafel dachten. Vorige week is een beschikking binnen gekomen waaruit blijkt dat alle bezwaren ongegrond verklaard zijn en dat de JOP gewoon blijft staan.

Nieuwe school

Vanuit Gemeente Nijmegen waren er vervolgens plannen om naast baan 2 een school aan te leggen. Die plannen zijn in de afgelopen periode ook besproken in een klankbordgroep waarin ondergetekende namens de drie sportverenigingen zitting had. In die zittingen zijn alle beschikbare locaties (tien in totaal) besproken en gewogen. De malaise in de bouw heeft er voor gezorgd dat er een andere in beeld kwam, namelijk het stuk dat direct achter de nieuwe begraafplaats ligt. Daar zou een groot appartementencomplex komen, maar door de stagnatie in de vraag naar appartementen wordt daar van afgezien en komt die locatie vrij voor andere doeleinden. Bij de weging van alle locaties komt deze locatie er duidelijk uit als meest geschikte. Dit voorstel is dan ook doorgegeven aan de stuurgroep die dan weer het College van B&W adviseert.
Als het College dit voorstel niet overneemt begint de procedure weer opnieuw en moeten we opnieuw alle locaties bekijken, maar die kans lijkt klein.
Op 20 september wordt een nieuwe informatieavond voor bewoners georganiseerd waarbij de wethouders Hannie Kunst en Henk Beerten aanwezig zullen zijn om de keuze voor de locatie te verduidelijken en vragen te beantwoorden. Meer informatie hierover volgt.

Busbaan

Tot slot de busbaan. Ook daarvoor is een klankbordgroep geformeerd waarin Eef Knipping van DVOL namens de drie verenigingen zitting heeft. Dit proces verloopt beduidend moeizamer. Aan de ene kant omdat de bewoners van de verschillende straten ieder hun eigen redenen hebben om geen nieuwe buslijn voor de deur te krijgen en aan de andere kant omdat de Gemeente met de busmaatschappij het proces onder flinke tijdsdruk zet: de bussen moeten z.s.m gaan rijden!
Wat de uitkomst van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep was is nog niet bekend, maar zodra daar duidelijkheid over is kunnen jullie dat in de DO lezen. Vanuit een bewonersgroep uit de Frankrijkstraat zijn in ieder geval wel andere routes voorgesteld die, vanuit het oogpunt van de sportverenigingen, een prima alternatief vormen voor de dure routes door het groen die Gemeente Nijmegen voorstelt.

Zoals gezegd: we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

< terug naar het overzicht