Nieuws

Inning lesgelden en contributie

Geplaatst op dinsdag 26 juni 2012

Eind juni wordt het eerste deel van de contributie 2012 geïnd en de bijdrage voor Tenniskids. Half juli volgt dan de zomertraining 2012. De rest lijkt nog ver weg, maar om het verhaal voor dit jaar alvast rond te maken kunnen we al vertellen dat in september het tweede deel van de contributie 2012 geïnd gaat worden en in november de wintertraining 2012-2013. Zoals te zien is aan de tijdstippen willen we steeds meer toe naar een tijdige inning. Om dat voor iedereen makkelijk te laten verlopen, willen we alle leden dringend verzoeken dat via een automatische incasso te (gaan) doen.

< terug naar het overzicht