Etiquette en gedragsregels

Als een vereniging groeit qua aantal leden, zoals de LLTV, dan kan het noodzakelijk zijn de lijntjes strakker aan te trekken. Dat is onder andere ook hetgeen het bestuur voor ogen heeft als we het hebben over gedrag op en rondom de banen. We hebben bijvoorbeeld huishoudelijke regels, afhangregels en een baanreglement. Dat staat allemaal vermeld op de website en/of in het Jaarboek. Maar etiquette en gedragsregels zijn niet overal in te vervatten. Wij vinden het dan ook wenselijk om alle leden ieder jaar een tiental etiquette en gedragsregels mee te geven. Iedereen hoort wel eens wat of signaleert wel eens wat, ergert zich eraan, maar voelt zich niet echt geroepen hier iets mee te doen. Wat wij graag zien is dat al onze leden zich conformeren aan deze regels en elkaar daar ook op attenderen en op aanspreken. De club is van en voor iedereen. Het kan niet zo zijn dat alleen het bestuur, commissieleden en andere vrijwilligers zich tot die taak geroepen voelen. Wij denken dat met onderstaande regels een bijdrage geleverd kan worden aan het aangenaam vertoeven op ons park en in het clubhuis. Deze regels zullen we duidelijk zichtbaar voor iedereen ophangen bij het afhangbord, zodat iedereen er regelmatig mee wordt geconfronteerd. Leden die hier aanvullingen op hebben, verzoeken wij dit te mailen naar het bestuur (bestuur@lltv.nl). Dan bekijken wij of we die in de volgende versie opnemen.

Hierbij de eerste versie van de 10 etiquette en gedragsregels:

  1. iedereen moet afhangen via het digitale afhangbord; bij dubbelspel moeten alle 4 de spelers voor die baan afhangen
  2. leden die training hebben mogen pas na de training afhangen
  3. hang ’s avonds af naast een baan die al in gebruik is i.v.m. verlichting
  4. verlaat je als laatste ’s avonds de baan, dien je zelf het licht uit te doen
  5. tijdens een toernooi is het na afloop van een wedstrijd wel zo sociaal en sportief om samen iets te gaan drinken
  6. vloeken, smijten met rackets is uit den boze: spreek elkaar daar op aan
  7. er wordt getennist in ‘gepaste’ tenniskleding
  8. alleen LLTV leden mogen gebruik maken van de faciliteiten. Introducees zijn wel welkom (zie reglement daartoe) , mits men zich meldt aan de bar of bij de trainer (bij geen bardienst)
  9. kinderen en/of hun ouders ruimen na gebruik de speelhoek op
  10. als er wordt geroepen ‘laatste ronde’ conformeren wij ons daaraan.