Digitale Opserver

Het digitale clubblad de "Digitale Opserver" verschijnt tweewekelijks en wordt via e-mail toegezonden aan de LLTV-leden die zich erop hebben ingeschreven. Deze nieuwsbrief, verzorgd door de redactie, houdt de leden op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen bij de LLTV.

Als u kopij heeft voor de Digitale Opserver stuurt u deze naar redactie@lltv.nl.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwbrief.

De deadline voor insturen van kopij is steeds de zondag voorafgaand aan de verschijningsdatum.