Clusters en hun werkzaamheden

Bar

bar@lltv.nl

Deze groep zorgt ervoor dat er gedurende het hele jaar bardienst gedraaid kan worden met behulp van onze eigen leden. Daarnaast verzorgen ze de inkoop, houden ze de bar- en keukeninstallaties bij en rekruteren ze nieuwe barmedewerkers, die ook door ons worden ingewerkt.
Ze probeert te reageren op de wensen van leden en probeert in samenspraak met andere clusters en bestuur tot een zo goed mogelijke barbezetting te komen. Zij zijn natuurlijk altijd op zoek naar enthousiaste barmedewerkers.

Onder deze groep valt ook de interieurverzorging.

 • je bepaalt zelf hoe vaak
 • van 19.30 tot 23.30 (avonddienst)
 • eventueel bij toernooien

Beheer

beheer@lltv.nl

Deze groep is verantwoordelijk voor het beheer van het paviljoen en houdt zich bezig met het beheer van de technische installaties: verwarming, ventilatie, sanitair, afzuiginstallatie, beveiliging, elektra. Verder zorgen zij voor de multimedia: het elektronische afhangbord, de muziekcomputer, het netwerk voor de competitieplanner en toernooiplanner die wordt gepresenteerd via Toernooi TV op het lcd-scherm in de kantine. Tot slot zijn zij het aanspreekpunt voor wat er zoal aan en in het paviljoen moet gebeuren.

Ook valt onder deze groep de gezondheidscommissie. Deze is verantwoordelijk voor de naar de normen van de KNLTB gebulde EHBO-kist. Ook zorgen zij er voor de er EHBO-vrijwilligers bij de open toernooien aanwezig zijn. Zij staan standby voor EHBO bij ontstane blessures. Voor toepassing van de AED is training noodzakelijk. Daarom worden er trainingsavonden georganiseerd.

 • onderhoud aan en om het gebouw
 • tijd: variable - één uur per maand tot enkele uren per week
 • herstel / onderhoud / aanpassingen
 • graag iemand met verstand van elektra

 

Pimpteam

pimpteam@lltv.nl

Zij zijn het pimp-team en willen graag het clubhuis sfeervoller en gezelliger maken dan dat het nu al is. Beetje bij beetje gaan ze dit aanpakken. Omdat het budget van LLTV niet toereikend is om alles in één keer aan te pakken, wordt het een stappenplan, voor de komende jaren.

 • aankleding en verfraaiing clubgebouw
 • versiering bij evenementen

Jeugd

jeugd@lltv.nl

Deze groep organiseert voor de zeer breed samengestelde jeugdgroep alle recreatieve en sportieve activiteiten, zoals de funtoernooien. Bijvoorbeeld het kind/oudertoernooi, Haloweentoernooi en als de Goedheiligman weer in het land is zorgen zij ook voor een gezellige middag op de club. Aangezien zij een vernieuwde commissie is en vol spetterende ideeën zit, is het belangrijk om de website van de club in de gaten te houden, want voor je het weet  lees je pas achteraf hoe leuk de door jouw gemiste (mid)dag was.

 • organisatie jeugdtoernooien
 • het zijn eendaagse 'fun-toernooien'
 • vrijwilligers nodig voor bardienst, aankleding en begeleiding
 • meestal van 10 tot 14 uur

Ledenadministratie

ledenadministratie@lltv.nl

De ledenadministratie verzorgt de inschrijvingen van nieuwe leden, de opgave van leden naar de KNLTB, de uitgifte van KNLTB pasjes en de mutaties in het ledenbestand zoals adres- naamswijzigingen en opzegging van het lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 30 november schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

 • informeren nieuwe leden (telefonisch en per mail)
 • aanmelden nieuwe leden, wijzigingen en opzeggingen verwerken
 • maken van lijsten t.b.v. knltb, administratie en evenementen

Lot

lot@lltv.nl

Ook dit jaar organiseert de Lotcommissie weer het Lents Open Toernooi (LOT). LOT was een groot succes.
Afgelopen jaar was het behoorlijk druk en we hopen komend seizoen weer veel deelnemers te mogen  begroeten. Er zullen weer heerlijke hapjes geserveerd worden en, niet te vergeten, de inmiddels zeer beroemde aardbeien met chocoladedip op de finale zondag.

Het organiseren van het LOT vergt zeer veel inspanning. We kunnen dan ook zoals ieder jaar de hulp van vrijwilligers heel goed gebruiken. Dus ook voor het komend toernooi zijn we weer op zoek naar mensen die ons willen helpen met diverse hand- en spandiensten. Ook mensen die bardiensten willen draaien worden met open armen ontvangen.

Vele handen maken licht werk, dus … wil je ons helpen, maak dat dan bijvoorbeeld via lot@lltv.nl aan ons kenbaar. Wij zorgen er dan voor dat de aanmeldingen bij de juiste mensen terecht komen.

Onderhoud

onderhoud@lltv.nl

Deze groep is verantwoordelijk voor het beheer van het park inclusief de banen. Zeg maar alles extern van het clubhuis. Een en ander betekent het bijhouden van de groenvoorzieningen, snoeien, schoffelen, sproeien, aanplanten enzovoorts. Dit alles naast het klein en groot baanonderhoud. Dit laatste in samenwerking met de leverancier van de banen. Daartoe hebben zij de beschikking over een opslagplaats/garage met de benodigde apparatuur. Natuurlijk is er hier en daar wel een overlap met beheer, maar dat wordt in goede harmonie geregeld.

Publiciteit

redactie@lltv.nl

De redacties verzorgen de nieuws- en informatievoorziening binnen de LLTV. Daarmee proberen zij ook bij te dragen aan het clubgevoel en het vergroten van de betrokkenheid van de leden.

De redactieleden van de Digitale Opserver verzorgen de inhoud van de Digitale Opserver, die één keer per twee weken (met uitzondering van de schoolvakanties) via e-mail wordt toegezonden aan de leden van wie het e-mailadres bekend is. Ook verleent de redactie, op verzoek van de overige clusters, redactionele hand- en spandiensten.
De Digitale Opserver en het nieuwsgedeelte op de website (op de startpagina) wordt wisselend door de verschillende redactieleden samengesteld.

De webmasters beheren en onderhouden de rubrieken op de website. Zij verzorgen bovendien de verzending van de Digitale Opserver naar de leden.

 • verzamelen / redigeren aangeleverde artikelen
 • stukjes schrijven als je dat leuk vindt
 • online zetten Digitale Opserver - één keer in de ±zes weken
 • vergaderen: ±3 x per jaar

Slot

slot@lltv.nl

Sinds 2006 wordt aan het begin van het officiële tennisseizoen het Senioren Lents Open Toernooi georganiseerd. De afgelopen edities zijn er lovende kritieken ontvangen en groeide het aantal deelnemers en ook de bekendheid van het toernooi in de wijde omgeving.
Wij denken dat de deelnemers het toernooi een goede mix vinden van prestatie en gezelligheid. De uitstraling van het nieuwe park speelt daarbij natuurlijk een grote rol.
We denken op de goede weg te zitten en gaan door om van het komend SLOT wederom een groot succes te maken.
Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan hapjes, drankjes en muziek die bij de leeftijd past van onze doelgroep.

 • toernooiorganisatie
 • vergaderen: 6x per jaar
 • toernooiweek: iedere dag
 • teamplayer, humor, flexibel
 • werken met planningsprogramma
 • eventueel een cursus bij de knltb

Sponsor

sponsor@lltv.nl

De activiteiten spelen zich voor het grootste deel buiten het gezichtsveld van de leden af. De resultaten daarentegen zijn voor iedereen zichtbaar. Deze groep zoekt en onderhoudt contacten met bedrijven uit Lent en de regio die er in geïnteresseerd zijn de LLTV te ondersteunen. Als tegenprestatie zorgen wij ervoor dat dat voor de leden goed zichtbaar is, zonder dat het park een groot reclamebord wordt, middels advertenties, winddoeken, borden, mediacenter en vlaggen. Met deze extra verkregen middelen kunnen wij doelgericht projecten financieren binnen de vereniging, zonder dat dat uit de algemene middelen hoeft te komen.

Wedstrijdtennis

wedstrijdtennis@lltv.nl

Tennisplezier en gezellige wedstrijddagen staan hoog in het vaandel, maar ook prestatief tennis wordt aangemoedigd. De wedstrijdcommissie behartigt de belangen van de wedstrijdspelers. Ze houdt zich bezig met het technische beleid van de vereniging en organiseert de clubkampioenschappen. 
 

De commissie stelt onder andere de competitieteams samen en schrijft deze in voor de diverse competities. Competitie spelen is ongekend populair. Veel van onze leden doen mee met één of meerdere competities die worden aangeboden. Jij ook?

Toernooien senioren

toernooi@lltv.nl

Deze groep organiseert de recreatieve toernooien voor senioren.
Dit jaar zijn dat het singletoernooi 1 tegen 1, het lente-, bier- en zuurkooltoernooi. Voor informatie over de toernooi/labeldata zie de activiteitenkalender.

 • organisatie gezelligheidstoernooien
 • taakverdeling per toernooi
 • ± 5 x vergaderen per jaar
 • werken met toernooiplanner
 • teamplayer, flexibel
 • je kunt zelf meespelen